Palvelujen hinnoittelu

9789527044452.jpgPalvelujen hinnoittelua tarvitaan, kun palveluyksikkö pyrkii saamaan tarjoamilleen palveluille rahallisen vastikkeen, joka kattaa palvelusta syntyneet kustannukset ja tuottaa palveluyksikön omistajien määrit-tämän suuruisen voiton.

Palveluyksikkö voi olla yrityksen tai yhteisön sisäinen palveluntuottaja, jaettu palveluyksikkö tai ulkoinen palveluntuottaja. Palvelujen hinnoittelu on välttämätöntä ulkoiselle palveluntuottajalle, lähes välttämätöntä jaetulle palveluyksikölle mutta vähemmän pakollista sisäiselle palveluntuottajalle.

Kirjassa käydään läpi palveluluettelon (Service Catalog) laadinta, palvelutasot (Service Levels) sekä palvelujen hinnoittelu kustan-nusvoittolisämenetelmällä (cost-plus pricing). Kirjan esittelemät peri-aatteet ja käytännöt ovat palvelujen kehittämisen yleisimmän viite-kehyksen, ITIL®-viitekehityksen version 2011, kanssa yhteensopiva.

Tietokirjailija, tuottavuusaktivisti Reino Myllymäki on koulutukseltaan kustannusinsinööri, jolla on yli 20 vuoden kokemus kustannuslasken-nasta, palvelujen hinnoittelusta ja IT-palvelujen johtamisesta.

Kirja julkistetaan 10.5.2019. Ilmoittaudu veloituksettomaan julkistuswebinaariin!