Risto Nevalainen

Risto_Nevalainen_492x640px.jpgRisto Nevalainen (Lic. Tech.) on kokenut laadun ja ohjelmistomittaamisen asiantuntija. Hänen työhistoriansa sisältää pitkän kauden yrittäjänä STTF Oy:ssä ja Spinet Oy:ssä. Lisäksi hän on FiSMA-verkoston kehittäjä ja on nykyäänkin sen Senior Advisor. Risto Nevalainen oli Tieke ry:n toiminnanjohtaja 1989–1995. Sitä ennen hän oli vaihtelevasti sekä tutkimustehtävissä että IT-alan konsulttina. Vuosina 1979–1980 hän oli Valtioneuvoston kansliassa Teknologiakomitean pääsihteerinä. Siitä lähtien hän on ollut aktiivinen myös tietoyhteiskunnan kehittämisessä.

Yksi Risto Nevalaisen mielenkiinnon kohde on ohjelmistotuotannon ja järjestelmäkehityksen standardointi. Sitä työtä on tehty pitkään yhteistyössä SFS ry:n ja FiSMAn kanssa. Nevalainen on tällä hetkellä ISO/IEC JTC1 SC7 vastaavan suomalaisen standardointiryhmän SR314 puheenjohtaja.

Vuosien mittaan Nevalainen on kirjoittanut lukuisia julkaisuja, useimmiten osana jotakin kansallista aloitetta. Aihepiirinä on ollut useimmiten tietoyhteiskuntapolitiikka. Viimeisten runsaan kymmenen vuoden aikana hän on ollut mukana ydinturvallisuuden kansallisessa tutkimusohjelmassa SAFIR, ja on ollut luomassa Nuclear SPICE -mallia digitaalisten järjestelmien kelpoistamiseen ja toimittajien arviointiin.